Đừng bao giờ giải thích. Bạn bè của bạn thì không cần. Còn kẻ thù bạn thì sẽ không tin.

Advertisements