“Nước Mỹ cũng hoang đường”

Hải Sơn biên dịch

Thẩm Quần, (Trung Quốc) tác giả cuốn “Nước Mỹ cũng hoang đường” có nói mấy câu thế này:

 “Trong xã hội này, bất kể có xảy ra chuyện gì, bạn cũng rất khó cảm nhận được hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Bạn không bị buộc phải đi kiện cáo khiếu nại khắp nơi, (người Mỹ không hiểu “khiếu nại” là gì), không bị buộc phải phạm tội, mà luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”.

Chẳng phải đó chính là mẫu hình của một xã hội lý tưởng sao? Khi người dân quả thực không còn mối lo sợ sinh tồn nữa thì họ mới có khả năng truy cầu hạnh phúc chân chính.

USA

Tiếp tục đọc

Advertisements