Trích Nghị quyết S.RES.412 (Quốc hội Mỹ khóa 113) về vấn đề Biển Đông và giàn khoan

Ngày 10/7, theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 412 về Biển Đông với 100% Thượng nghị sỹ tán thành.

Nghị quyết có tiêu đề “Tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp các vùng biển, vùng trời ở châu Á – Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp, đòi hỏi lãnh thổ ở khu vực bằng con đường ngoại giao, hòa bình”

– See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/Thuong-vien-My-nhat-tri-thong-qua-Nghi-quyet-ve-Bien-Dong/124618.vtv#sthash.mJg6JOgc.dpuf

Ngày 10/7, theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 412 về Biển Đông với 100% Thượng nghị sỹ tán thành.

Nghị quyết có tiêu đề “Tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp các vùng biển, vùng trời ở châu Á – Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp, đòi hỏi lãnh thổ ở khu vực bằng con đường ngoại giao, hòa bình”

– See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/Thuong-vien-My-nhat-tri-thong-qua-Nghi-quyet-ve-Bien-Dong/124618.vtv#sthash.mJg6JOgc.dpuf

Gian khoan HD 981(1)Ngày 10/7, theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 412 về Biển Đông với 100% Thượng nghị sỹ tán thành.

Nghị quyết có tiêu đề “Tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp các vùng biển, vùng trời ở châu Á – Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp, đòi hỏi lãnh thổ ở khu vực bằng con đường ngoại giao, hòa bình”

[RESOLUTION

Reaffirming the strong support of the United States Government for freedom of navigation and other internationally lawful uses of sea and airspace in the Asia-Pacific region, and for the peaceful diplomatic resolution of outstanding territorial and maritime claims and disputes.

NGHỊ QUYẾT

Tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do hàng hải và việc sử dụng luật pháp quốc tế với các vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và đối với việc giải quyết ngoại giao hòa bình các tranh chấp và tuyên bố nổi bật về hàng hải và lãnh thổ.]

 Trích những nội dung liên quan đến giàn khoan Hai Yang Shi You 981 (HD-981)

[Whereas, on May 1, 2014, the People’s Republic of China’s state-owned energy company, CNOOC, placed its deepwater semi-submersible drilling rig Hai Yang Shi You 981 (HD-981), accompanied by over 25 Chinese ships, in Block 143, 120 nautical miles off Vietnam’s coastline;

Xét rằng ngày 1/5/2014, CNOOC, công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã đặt giàn khoan bán chìm nước sâu Hai Yan Shi You 981 (HD-981), với sự bảo vệ của hơn 25 tàu Trung Quốc, tại Lô 143, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý;]

[Whereas, from May 1 to May 9, 2014, the number of Chinese vessels escorting HD- 981 increased to more than 80, including seven military ships, which aggressively patrolled and intimidated Vietnamese Coast Guard ships in violation of COLREGS, reportedly intentionally rammed multiple Vietnamese vessels, and used helicopters and water cannons to obstruct others;

Xét rằng từ ngày 1 – 9/5/2014, số lượng tàu Trung Quốc hộ tống HD-981 tăng lên hơn 80 chiếc, bao gồm 7 tàu quân sự, đã hung hãn tuần tra và hăm dọa các tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam vi phạm Quy định quốc tế về chống va chạm trên biển (COLREGS), cố ý đâm liên tiếp vào tàu của Việt Nam và sử dụng trực thăng, ca nô đe dọa, cản trở tàu chấp pháp của Việt Nam;]

 [Whereas, on May 5, 2014, vessels from the Maritime Safety Administration of China (MSAC) established an exclusion zone with a radius of three nautical miles around HD-981, which undermines maritime safety in the area and is in violation of universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);

Xét rằng ngày 5/5/2014, các tàu thuộc Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải của Trung Quốc (MSAC) thiết lập một vùng bảo vệ với phạm vi 3 hải lý xung quanh HD-981, xem nhẹ an ninh hàng hải trong khu vực và vi phạm các nguyên tắc được quốc tế công nhận, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS);]

 [Whereas China’s territorial claims and associated maritime actions in support of the drilling activity that HD-981 commenced on May 1, 2014, have not been clarified under international law, including as defined by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, constitute a unilateral attempt to change the status quo by force, and appear to be in violation of the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea;

Xét rằng các tuyên bố chủ quyền và các hoạt động hàng hải liên quan của Trung Quốc để hỗ trợ cho hoạt động của giàn khoan HD-981 bắt đầu từ ngày 1/5/a2014, chưa được chứng thực theo luật quốc tế, bao gồm cả UNCLOS, là mưu toan đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và cho thấy dấu hiệu vi phạm Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) năm 2002;]

 [(4) calls on the Government of the People’s Republic of China to withdraw its HD-981 drilling rig and associated maritime forces from their current positions, to refrain from maritime maneuvers contrary to COLREGS, and to return immediately to the status quo as it existed before May 1, 2014.

(4) Kêu gọi Chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan HD-981 và các lực lượng hàng hải hỗ trợ ra khỏi vị trí hiện tại, kiềm chế các hoạt động hàng hải trái với Quy định quốc tế về chống va chạm trên biển (COLREGS), và ngay lập tức trả lại nguyên trạng của khu vực này như trước ngày 1/5/2014.]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s